เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

P1100702 (Large)

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560 ในการเยี่ยมครั้งนี้ ท่านได้พบกลุ่มกับสมาชิกของหมู่คณะในบรรยากาศของความรักเยี่ยงมารดา นอกจากนี้ท่านยังได้พบปะกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ พร้อมกับการให้ข้อคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมที่ตนเองอยู่  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *