ประชุมวิสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ.

S__13475936 (Large)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2017 ณ หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบศิษย์เก่า ธมอ. ระดับแขวง ได้จัดการประชุมวิสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ. โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าจากหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 8 คน และซิสเตอร์ 3 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้แบ่งปันข้อคิด เน้นความสำคัญของฆารวาสในกลุ่มต่างๆของครอบครัวซาเลเซียน โดยเฉพาะกลุ่มศิษย์เก่า ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภารกิจของคณะซิสเตอร์ ธมอ. ในการปฏิบัติงานใดๆ ต้องเป็นห่วงด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณเสมอ เพื่อไม่ให้คนที่ยากจนกว่าถูกทอดทิ้ง
นอกจากนี้ ซิสเตอร์รัตนายังได้แบ่งปันบทสรุป Nucleo ที่ 20 ของซิสเตอร์กาเบรียลลา ปาติโน ผู้ประสานงานศิษย์เก่าระดับโลกที่กล่าวถึง”ครอบครัวในความหมายของคุณพ่อบอสโก” จิตตารมณ์ครอบครัว คือสภาพแวดล้อมแห่งการต้อนรับ ที่เข้ามาทดแทนการขาดไปของครอบครัวของเด็ก-เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ในสมัยของท่าน และกรรมการศิษย์เก่ายังได้แบ่งปันหัวข้อต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบความเป็นไป ผลของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอนงค์ ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาด้านผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยเซนต์หลยุส์ โดยได้รับการศึกษาจากศิษย์เก่า ธมอ. ในแขวงไทย  photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *