“ชีวิตของโมเสส”

IMG_3217 (Large)

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการเข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “LECTIO DIVINA ชีวิตของโมเสส” โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ เป็นผู้เทศน์เตือนใจ มีสมาชิกจำนวน 35 คน เข้าร่วมเข้าเงียบในครั้งนี้ และมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งปันชีวิต ให้ข้อคิดต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความเป็นครอบครัวและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในหนทางของการเป็นผู้ที่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมารีอา มัสซาแรลโล https://flic.kr/s/aHsm5N3pCf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *