พบปะผู้รับผิดชอบสื่อสารมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน

IMG_2520 (Large)

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ จำนวน 16 คน  โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปว่า ในฐานะของการเป็นผู้อบรมในยุคสมัย Thailand 4.0 สื่อเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญอย่างมาก และยิ่งกว่านั้นสื่อที่สำคัญสุดและขาดเสียมิได้ นั่นคือ “สื่อ” ที่เป็นบุคคล กล่าวคือผู้อบรมเองจะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งในคำพูดและการกระทำ อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางเยาวชนและบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5) การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา คุณครูจุตติ จันทนะ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แบ่งปันในหัวข้อ “สื่อ…กับเยาวชนยุค Thailand 4.0”

บรรยากาศของการประชุมพบปะเป็นไปอย่างจริงจังในการร่วมเสนอแนะความคิดเห็น เนื้อหา วิธีการของการดำเนินโครงการและกิจกรรมของฝ่าย ทั้งเป็นไปในบรรยากาศของความเป็นกันเองและมิตรภาพ read more…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *