ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ธ.น.

IMG_2557 (Large)

แผนกนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของนักเรียนประจำ ผู้ปกครองต่างได้ให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *