มอบฝากตนเองไว้กับพระมารดา…

IMG_1914 (Large)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2017 แผนกนักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดวจนพิธีกรรมมอบฝากตนเองไว้กับพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานและให้ข้อคิดดี ๆ ของการอยู่บ้านเด็กประจำที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์แห่งนี้  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *