ธ.น.จัดกิจกรรมวันเด็ก…

IMG_1083 (Large)

วันที่ 8 มกราคม 2560 คณะซิสเตอร์ ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียนประจำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ โดยมีกิจกรรมเกมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งพี่ ม.ปลายและ ม.3 ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ และหลังจากกิจกรรม ก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับแบบพี่แบบน้องในบรรยากาศที่อบอุ่น read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *