ม.อ. ร่วม “ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017”

DSC02698 (Large)

นักเรียนมารีย์อุปถัมภ์ต่างระดับชั้น ประมาณ 40 คน เข้าร่วม “ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวของนักเรียนคาทอลิก เฉลิมฉลอง การประกาศข่าวดีของเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่องและมีความหมาย โดยมีพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มยุวธรรมทูต พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรักพระคัมภีร์ “หนังสือปรีชาญาณ” ซึ่งโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช ทั้งได้รับการส่งเสริมกระแสเรียกผ่านกิจกรรมฐานจากคณะนักบวชต่าง ๆ ประมาณ 15 คณะ
โอกาสนี้ซิสเตอร์และอัสปีรันต์ได้เข้าร่วมจัดฐานการส่งเสริมกระแสเรียกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมกับคณะซาเลเซียน นำโดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลแขวง  see photo...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *