ศิษย์เก่า ธมอ. พบปะ…

S__76980291

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 คณะกรรมการศิษย์เก่า ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบประสังสรรค์ประจำปี 2017 ที่หอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง มี พี่ ๆ ศิษย์เก่าและคณะซิสเตอร์จากสถาบันในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาร่วมงานประมาณ 80 คน โดยมี ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้คณะศิษย์เก่าได้ร่วมกันส่งความสุขโอกาสฉลองนามชื่อนักบุญอักเนส แก่ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ และซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ รวมทั้งพี่ ๆ ศิษย์เก่าได้แบ่งปันสิ่งที่มาเดอร์เจเนรัลฝากไว้ เกี่ยวกับประสบการณ์แพร่ธรรม และความรักตัญญูที่มีต่อคณะซิสเตอร์ และที่สำคัญที่สุด ได้ร่วมกันประกอบ วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *