ธารน้ำใจ…สู่ผู้ประสบอุทกภัย

DSC02236 (Large)

ธารน้ำใจ…สู่ผู้ประสบอุทกภัย
ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(FMA) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน อาสาสมัคร ผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ร่วมกับบ้านซาเลเซียน สามพราน ได้บริจาคเสื้อผ้า ชุดที่นอน เครื่องครัว เครื่องใช้ประจำวัน และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมกับ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอรุณวิทยา วัดแม่พระฟาติมา และหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบแผนงานฝ่ายอภิบาลเยาวชน คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตัวแทนซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง โอกาสนี้พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี และบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นผู้รับมอบของ และได้นำเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ชุมชน ซอยหมู่บ้านป๋าต้อ บ้านล่าง หลังวัดห้วยทรายขาว ซอยเฉลิมชัย หมู่บ้านบึงผัดหนาม ต.ร่อนทอง และหมู่บ้านทุ่งมะพร้าว บาทหลวงดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้จัดการโรงเรียนอรุวิทยา และบาทหลวงอรรคเดช ทับปิง เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ณ หมู่ 1พงศ์ประศาสน์ ถ้ำม้าร้อง บ้านห้วยทรายขาว และซอย ปตท.ใกล้สถานีรถไฟบางสะพาน พร้อมด้วยครูวีรพันธ์ พึ่งพรพระ และหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวมอญ ที่ถนนถูกตัดขาด ขาดแคลนอาหาร บริเวณ เขาช่องชี และห้วยไก่ต่อ
ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รวมน้ำใจให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  see more…https://www.flickr.com/gp/143165395@N06/2281Uj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *