การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับโลก

12484

ระหว่างวันที่ 14- 25 พฤศจิกายน 2559 ซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับแขวง ได้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับโลก ที่บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 80 คน โดยมีซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการระดับคณะ และสมาชิกในฝ่าย ดำเนินการประชุม และมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อยู่เคียงข้าง ร่วมแบ่งปันให้ข้อคิดและการแนะนำต่าง ๆ นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการศึกษากฎหมายขอ
พระศาสนจักรว่าด้วยการบริหารจัดการ เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องในการบริหารจัดการระดับแขวงได้อย่างมีประสิทธิผลในความดีงามตามพระพรพิเศษของคณะ ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
หลังจากการประชุมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมบางกลุ่ม ได้มีโอกาสไปทำประสบการณ์แลการเยี่ยมถิ่นกำเนิดของผู้ตั้งคณะและผู้ร่วมตั้งคณะ
โอกาสนี้ซิสเตอร์พรพิมล และนางสาวกาญจนา คำบุปผา ศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ได้มีโชคดี เข้าเฝ้าและรับพรจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่วัดนักบุญมาร์ธา นับเป็นโชคดี ช่วงเวลาแห่งพระพรและความยินดีที่เต็มเปี่ยมอย่างแท้จริง read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *