รวมพลังแห่งความภักดี

Sequence 01.Still002

รวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง นำโดยซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *