ธิดาฯ จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

IMG_8127

ธิดาฯ จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

โรงเรียนธิดานุเคราะห์  หาดใหญ่ ได้จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกับการเปิดสัปดาห์ห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการแสดงละครฉากเล็ก และโอกาสเริ่มปีที่ 140 ของการส่งธรรมทูตไปประเทศอเมริกา และ 85 ปีในการเข้ามาในประเทศไทย สมาชิกได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรำลึกถึงชีวิตของบรรดาธรรมทูตรุ่นแรก ๆ ผ่านทางชีวประวัติของท่าน ด้วยความรู้คุณ

Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *