ค่ายกระแสเรียก มิตรมารีย์ 2016 …COME AND SEE !

DSC00040

ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2016 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดค่ายกระแสเรียกมิตรมารีย์ 2016 ในหัวข้อ Come and See! ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้มาร่วมค่ายเป็นจำนวน 95 คนจากสถาบันในเครือฯ และจากวัดต่าง ๆ  โดยมีพี่เลี้ยงและบรรดาซิสเตอร์ 17 คน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนื้อหาสาระ เพื่อการพบปะกับพระเจ้า และเรียนรู้จักคณะซิสเตอร์มากขึ้น ผ่านทางการรู้จักนักบุญผู้ตั้งคณะ และกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินไปในบรรยากาศซาเลเซียน เรียบง่าย สนุกสนาน เป็นกันเอง เต็มด้วยมิตรภาพ และความยินดี เยาวชนที่มาร่วมค่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้มีเวลาในการภาวนา โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ เป็นประธานในพิธีทุกวัน พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ของคณะ คือ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้อยู่เคียงข้างเราตลอดค่ายด้วย เมื่อจบค่ายแล้วเรายังมีความหวังว่าพระเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกนี้ได้เติบโตขึ้นทุก ๆ วัน ในใจของบรรดาเยาวชนทุกคน

See more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *