*ถ่ายภาพ

*ถ่ายภาพ

0 135

Beginning to Photographer

Before Your Shoot

เทคนิคการถ่ายภาพ/พื้นฐานการถ่ายภาพ/การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

พื้นฐานการวัดแสง

เชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขคริสต์มาส2017″
ชื่อภาพ  พร้อมคำบรรยายภาพ  ส่งที่ in box : https://www.facebook.com/fmaoratory/
ภายใน 15 มกราคม 2018
แจ้งชื่อผู้ส่งประกวด  โรงเรียน  ที่อยู่
รางวัลถูกใจกรรมการ 3 รางวัล

SIMILAR ARTICLES