*กีฬา

*กีฬา

0 174

กีฬา คือ “การเล่นเพื่อการแข่งขัน เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีกฎระเบียบ และกติกาที่แน่นอนตามแต่ชนิดกีฬา”   แน่นอนว่ากีฬาก็คือทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง นอกจากสามารถทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว กีฬายังส่งเสริมเรื่องระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

01 SPORTKNOWLEDGE 02 SPORT TIPS 03 SPORT HERO 04 ESPORT

SIMILAR ARTICLES